ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

หม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลห้องคอมพิวเตอร์กลางไฟฟ้าดับ


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา หม้อแปลงระเบิด
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องบริเวณเสาไฟฟ้าหลังโรงอาหารโภชนาการสีเขียว ทำให้ไฟฟ้าดับอาคาร 16 และห้องคอมพิวเตอร์กลาง ส่งผลให้ทุกอาคารที่ มศว ประสานมิตร ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบโทรศัพท์ IP Phone ได้

การแก้ปัญหา การไฟฟ้ามาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   nakornb@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   nakornb@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 10 กรกฎาคม 2558    เวลา  12:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 10 กรกฎาคม 2558    เวลา  14:35 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005