ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไฟฟ้าดับอาคาร 16


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องด้วย ประสานมิตร อาคาร 16 ไฟฟ้าดับ
ตั้งแต่วันที่อังคารที่ 6 ตค. 2558 เวลา 23.00น. ถึง วันที่ 7 ตค. 2558 เวลา 05.30น. โดยประมาณ. จึงส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกได้ รวมทั้งระบบไวเลสแลน ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพีด้วยเช่นกัน

การแก้ปัญหา ระบบไฟฟด้ากลับมาเป็นปกติ โดยการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   nakornb@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   nakornb@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 6 ตุลาคม 2558    เวลา  23:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 7 ตุลาคม 2558    เวลา  05:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 6 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005