ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากหนูได้กัดสายไฟเบอร์ออฟติคขาดภายในตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์ จึงส่งผลให้อาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตได้

การแก้ปัญหา ดำเนินการเชื่อต่อสายสัญญาณที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   thanakritu@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   thanakritu@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 6 กรกฎาคม 2559    เวลา  22:57 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 26 กรกฎาคม 2559    เวลา  15:19 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 472 ชั่วโมง 22 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005