ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีเพลิงไหม้ที่ห้อง UPS ของ uninet


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เมื่อเวลา ประมาณ 11.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีเพลิงไหม้และควันปริมาณมากบริเวณห้องแบตเตอรี่ (ห้อง UPS) ห้องเพื่อใช้สำรองไฟระบบเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ส่งผลให้มศว องครักษ์ ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่าช้า

การแก้ปัญหา ทาง uninet ได้แก้ไขระบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   syumporn@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   syumporn@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 15 มีนาคม 2560    เวลา  11:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 15 มีนาคม 2560    เวลา  17:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 6 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005