ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ในวันนี้เวลา 12.00 ทาง uninet แจ้งว่ามีปัญหาขัดข้องชั่วคราว อาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าบาง web site ได้ซึ่งทาง Uninet กำลังแก้ปัญหาอยู่
สำนักคอมพิวเตอร์ เรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนีด้วย แต่ web site ภายในมหาวิทยาลัยยังสามารถใช้งานได้ปกติ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อทาง 1-5030

การแก้ปัญหา uninet ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   tunyaton@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   tunyaton@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 16 มีนาคม 2560    เวลา  12:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 16 มีนาคม 2560    เวลา  13:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005