รอบรั้ว มศว
 
Image เถี่ยวบ๊านพวน นิทรรศการมีชีวิต เพื่อชุมชนคนหนองแสง 1 ปีมาสเตอร์พีซ งานบริการวิชาการ มศว
เถี่ยวบ๊านพวน นิทรรศการมีชีวิต เพื่อชุมชนคนหนองแสง 1 ปีมาสเตอร์พีซ งานบริการวิชาการ มศว  
Image คณะพลศึกษา มศว ร่วมต้อนรับ NIST International school และ Chelsea FC Coach
คณะพลศึกษา มศว ร่วมต้อนรับ NIST International school และ Chelsea FC Coach  
Image จากห้องเรียน...สู่ชุมชน หมอจิ๋วลงพื้นที่ให้สุขศึกษาผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
จากห้องเรียน...สู่ชุมชน หมอจิ๋วลงพื้นที่ให้สุขศึกษาผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง  
Image คณะพลศึกษา มศว ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพลศึกษา มศว ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
Image ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ Engagement และ Enterprise