รอบรั้ว มศว
 
Image ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตร
ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
Image ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
Image ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาให้แก่เยาวชนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาให้แก่เยาวชนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
Image ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชา จึงอร่ามวงศ์ ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชา จึงอร่ามวงศ์ ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว  
Image งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ มศว ปลอดบุหรี่
งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ มศว ปลอดบุหรี่