รอบรั้ว มศว
 
Image วันเด็ก มศว สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ
วันเด็ก มศว “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” “เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” “เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน”  
Image มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง
มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง  
Image มศว ตื่นตัว ตั้ง ชมรมเมาไม่ขับ แห่งแรกของสถานศึกษาในไทย
มศว ตื่นตัว ตั้ง “ชมรมเมาไม่ขับ” แห่งแรกของสถานศึกษาในไทย  
Image หน่วยแพทย์พระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มศว รับเสด็จฯ
หน่วยแพทย์พระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มศว รับเสด็จฯ  
Image ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559