รอบรั้ว มศว
 
Image นิสิตชั้นปีที่4 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เข้าร่วมเเข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
นิสิตชั้นปีที่4 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เข้าร่วมเเข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  
Image ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว  
Image มศว เจ้าภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน โชว์ของดี งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ไม่ทิ้งชุมชน
มศว เจ้าภาพ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน” โชว์ของดี งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ไม่ทิ้งชุมชน  
Image 17 SWU FASH Graduate Showcase
17 SWU FASH Graduate Showcase  
Image ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้สูงอายุ