รอบรั้ว มศว
 
Image มหกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว โชว์งานนิสิตรุ่นพี่ อินเทรนด์เรียนรู้แบบ ไทยแลนด์ 4.0
มหกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว” โชว์งานนิสิตรุ่นพี่ อินเทรนด์เรียนรู้แบบ ไทยแลนด์ 4.0  
Image 2 บุคลากร มศว ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ
2 บุคลากร มศว “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ”  
Image มศว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิสิต มศว บัณฑิตไทยไม่โกง
มศว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิสิต มศว บัณฑิตไทยไม่โกง  
Image อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ขึ้นเวที 17 ปีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว
อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ขึ้นเวที 17 ปีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว เล่าเรื่องผ้า มัดหมี่ หนึ่งในผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน  
Image นิสิต มศว เข้าร่วมโครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา กองบัญชาการตำรวจปราบปราม- ยาเสพติด
นิสิต มศว เข้าร่วมโครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา กองบัญชาการตำรวจปราบปราม- ยาเสพติด