รอบรั้ว มศว
 
Image คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม  
Image มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Nottingham University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Nottingham University  
Image โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนุกวิทย์คิดแบบในหลวง
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนุกวิทย์คิดแบบในหลวง  
Image อาจารย์กัมปนาท บริบูรณ์ ตัวแทนเข้ารับรางวัลโครงการแบบอย่างระดับดี และ ชมเชย
อาจารย์กัมปนาท บริบูรณ์ ตัวแทนเข้ารับรางวัลโครงการแบบอย่างระดับดี และ ชมเชย  
Image คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดงานโครงการวันโรคกระดูกพรุน
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดงานโครงการวันโรคกระดูกพรุน