รอบรั้ว มศว
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก
 
เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก รายวิชาจิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 50 คน พร้อมทั้งมีกิจกรรมแสดงผลงานและแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งลูกโป่งน้ำ ตีกอล์ฟคนจน แข่งขันดื่มนมอย่างถูกต้อง กอดแก่นกลมเกลียว(เปตอง) แต่งกายไปโรงเรียน เก้าอี้ดนตรี รำวงสัมพันธ์ และแข่งขันกองเชียร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือ สีน้ำเงินและสีบานเย็น


ส่วนกิจการเพื่อสังคม : ข่าว/ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560