รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญาหาอาเซียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (SK ASEN Quiz) เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีนักเรียนผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่
เด็กชายภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร นักเรียนชั้น ม.2/523
เด็กชายพชร อุ่นเจริญ นักเรียนชั้น ม.2/422
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่
เด็กชายเสฎฐวุฒิ วรพันธ์ นักเรียนชั้น ม.1/542
เด็กหญิงกิตติธรา ตั้งจิตธรรม นักเรียนชั้น ม.1/542
โดยมีอาจารย์อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร เป็นผู้ควบคุมทีม


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560