รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปิยะนุช เกิดสมบัติ และ น.ส.ธัญญามาศ เพชรพูล นิสิตชั้นปีที่ 5 (ปีการศึกษา 2559) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย ในนาม กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองแสนแสบ" ใน "โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560" โดยมี น.ส.ปิยะนุช เกิดสมบัติ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)


ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560