รอบรั้ว มศว
 
จักรยานอัจฉริยะ OBIKE Bicycle Sharing มศว องครักษ์
 
การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปัจจุบัน มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตและบุคลากรชาว มศว องครักษ์ มาเป็นอันดับต้น เช่นเดียวกับการที่มหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง ที่ได้มีแนวคิดร่วมกับทีมบริหาร มศว องครักษ์ จัดให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของนิสิตและชาวองครักษ์ ในรูปแบบที่ทันสมัยต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การจัดให้มีการให้บริการจักรยานสาธารณะหรือ “จักรยานอัจฉริยะ”
จักรยานเป็นพาหนะที่นิสิต มศว องครักษ์ ใช้กันมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนใหญ่จะมีจักรยานใช้เป็นของตัวเองเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปั่นขี่มาเรียนทั้งขี่คนเดียวหรือมีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วย ซึ่งก็เป็นภาพวิถีชีวิตที่คุ้นเคยกันดีในบรรยากาศของ มศว องครักษ์ ทว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีจักรยานบริการแก่นิสิตและบุคลากรชาว มศว องครักษ์ เพิ่มอีกทางหนึ่งที่เรียกว่า จักรยานอัจฉริยะ OBIKE Bicycle Sharing ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการคนรุ่นใหม่ โดยผ่านแอพพลิเคชั่นจักรยาน OBIKE Bicycle Sharing คือจักรยานสาธารณะ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้จักรยานจากที่ไหนก็ได้ ไม่มีสถานีจอดหรือจุดจอดตายตัว ภายในมหาวิทยาลัย ใช้เสร็จแล้วจอดไว้ที่ไหนก็ได้ โดยผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นใหญ่ BluePay Wallet สามารถตรวจสอบว่าจักรยานอยู่จุดใดบ้างได้จากภายในแอพลิเคชั่นและนำไปใช้งานได้ง่ายๆ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน BluePay Wallet
2. กดไปที่รูปจักรยาน จะปรากฎแอพพลิเคชั่น OBIKE
3. เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น OBIKE และสแกนคิวอาร์โค้ดที่จักรยานเพื่อปลดล็อคจักรยาน แล้วใช้ไปได้เลย
4. เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว ให้จอดจักรยานโดยใช้มือกดล็อคที่จักรยาน เพื่อเป็นการตัดการทำงานในแอพพลิเคชั่น
ตอนนี้มีให้บริการนิสิตยังจุดต่างๆ แล้วที่หน้าอาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม อาคารพลาซ่า หน้าอาคารกีฬา 2 ภายในหอพักนิสิต และอีกหลายจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย แต่จักรยานนี้จะให้บริการเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามนำออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกัน คือ “เลนจักรยาน” ซึ่งเป็นลักษณะเลนสีแดงสองข้างถนนทั้งไปและกลับ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จักรยาน อีกทั้งยังกำหนดขอบเขตของผู้ใช้รถชนิดอื่นๆ ว่าพื้นที่นี้เป็นเส้นทางเลนจักรยาน ให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถ ใช้ถนน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ที่ใช้จักรยานก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยการขี่ในเลนจักรยาน ให้สัญญาณมือเมื่อจะเลี้ยวหรือจะข้ามถนนก็ต้องมองซ้ายขวาให้แน่ใจก่อนที่จะข้าม เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ขณะที่ มศว ของเรามุ่งมั่นจะพัฒนาก้าวไกลไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมได้อย่างยั่งยืน แต่ขณะเดียวกันความเป็นอยู่และความเข้มแข็งขององค์กรภายในตนเองของเรา ภายในบ้านของเราหลังนี้ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทุกคนต้องช่วยกันทำให้ “บ้านหลังนี้” มีความแข็งแรงเป็นปึกแผ่นและคงอยู่ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีความเป็น “มศว”


วารุณี สิรินทร์-ศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์ / ข่าว-ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560