รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไท

 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560