รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดี กับ คุณศิรัถยา อิศรภักดี ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับคุณศิรัถยา อิศรภักดี ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว Smart News ข่าวดึก ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลกียรติยศหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สาขาผู้ผลิตผลงานเป็นที่ชื่นชอบประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยม จัดโดยสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิ์ประโยชน์ผู้บริโภค

ข่าว/ภาพ : คณะเศรษฐศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560