รอบรั้ว มศว
 
จิตอาสาเฉพาะกิจ
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
ข่าว/ภาพ : ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560