รอบรั้ว มศว
 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว จัดงานวันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก
 
นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน " วันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก " World COPD Day และเปิดชมรม “ชีวาพัฒน์” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้าน สาธารณสุขกับผู้ป่วยและญาติ ผู้ช่วยเหลือ และผู้สนใจ โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนา และกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560ข่าว/ภาพ : งานผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560