รอบรั้ว มศว
 
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุขปีที่3
 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ โดยมีการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมของชมรม และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างง่าย ทั้งหมด 4 ฐานคือ
1.การวัดสัญญาณชีพ : วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ
2.การวัดเส้นรอบเอว เพื่อเก็บข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ
3.การนั่งเก้าอี้ยืดแขนแตะปลายเท้า เพื่อประเมินความอ่อนตัวของร่างกายส่วนล่าง 4.การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยการ ลุก-ยืน-นั่ง 30 วินาที ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพจิตดี และสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561