รอบรั้ว มศว
 
ศูนย์การแพทย์ฯ มศว เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2
 
ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ และให้บริการทางด้านทันตกรรม แก่นักเรียน และประชาชน พร้อมทั้งให้บริการวิชาการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ,พยาธิกับการดูแลสุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อ.อุ้งผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ข่าว/ภาพ : คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561