รอบรั้ว มศว
 
มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลหนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ประธานโครงการ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตำบลหนองแสง เพื่อเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย และในวันแรกได้มีการเรียนการสอนในวิชาหัวเราะบำบัด กิจกรรม "สยามหัวเราะ" โดยบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนให้ความสนใจและได้รับความรู้ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่9 มกราคม 2560

ข่าว/ภาพข่าว : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560