รอบรั้ว มศว
 
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข" ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อลดอาการการปวดเมื่อย ท่าบริหารร่างกายป้องกันบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม การทำลูกประคบสมุนไพร การสาธิตการนวดโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด บริการตรวจพยาธิ และออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วยข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560