รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด 2016 AUA Essay Writing Contest
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิสากร สุจริตพานิช นิสิตชั้นปีที่ 3 สขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด 2016 AUA Essay Writing Contest พร้อมโล่ประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และนางสาวณัฐชยา สิงห์ไกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สถานบันสอนภาษาเอยูเอ อาคารจามจุรีสแคว์ ชั้น 21
นางสาวนิสากร สุจริตพานิช และนางสาวณัฐชยา สิงห์ไกร เข้าร่วมการประกวด 2016 AUA Essay Writing Contest ในหัวข้อ "How can communicating well in English help make our future brighter?" ซึ่งจัดโดยสถานบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา AUA โดยการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล อาจารย์ผู้สอนการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเป็นผู้ให้คำแนะนำและฝึกฝนทักษะการเขียนให้แก่นิสิต
ในโอกาสนี้ นิสิตทั้ง 2 คน ฝากเพื่อน ๆ ชาว มศว เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้
นางสาวนิสากร สุจริตพานิช กล่าวว่า
“เริ่มแรก การเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาที่ 2 หรือที่ 3 อาจจะดูยากเกินไป หากเมื่อไหร่ เราทำสำเร็จจะคุ้มค่ามาก เพราะการเรียนภาษาให้อะไรมากกว่าทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียน คือทำให้โลกทัศน์ของเรากว้างขึ้น ได้รับรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ความคิดและทัศนคติใหม่ ๆ ด้วย”

นางสาวณัฐชยา สิงห์ไกร กล่าวว่า
“นอกจากภาษาอังกฤษในส่วนของทฤษฎีที่เราได้เรียนในห้องเรียน เราควรเปิดโอกาสให้ตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษทุก ๆ วัน เพราะความเห็นและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาอังกฤษนั้น มีความจำเป็นมากพอ ๆ กับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร”


ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560