รอบรั้ว มศว
 
นิสิต มศว เข้าร่วมโครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา กองบัญชาการตำรวจปราบปราม- ยาเสพติด
 
ส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำนิสิตจิตอาสาจากรายวิชาอาสาสมัครและความเป็นพลเมืองโดย อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสากองบัญชาการตำรวจปราบปราม-
ยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สกอล์ฟคลับ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา / ข่าวและภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560