รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะสังคมศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนการตลาดในโครงการ JMAT Award ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ "ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y" และได้คว้ารางวัลชมเชยมาครอง ประกาศผล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
ณ PARAGON CINEPLEX ศูนย์การค้าสยามพารากอน
จัดโดยสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทยร่วมกับบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข่าว/ภาพ : คณะสังคมศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560