รอบรั้ว มศว
 
คณะพลศึกษา มศว ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ และคณาจารย์ คณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานรับฟังบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรการจัดการกีฬา” พร้อมเยี่ยมชมห้องพิพิภัณฑ์กีฬา และแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีม คณาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560


ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะพลศึกษา


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560