รอบรั้ว มศว
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และนายองอาจนิ่มนวล พร้อมด้วยบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม นำนักเรียนผู้สูงอายุสมัครอีเมลล์ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี อย่างสนุกสนาน

ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560