รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐพล สีวลีพันธ์ และ นางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอแผนปฏิบัติการ ในหัวข้อ "แผนปฏิบัติการที่จะนำพาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม" จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท คณะเศรษฐศาสตร์ :ข่าว/ภาพ


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560