ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตองครักษ์ และเชื่อมกับประสานมิตรขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สายเชื่อมต่อระหว่างองครักษ์ กับ Uninet ขัดข้อง ส่งผลให้องครักษ์
- ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และระบบงานของมหาวิทยาลัยได้
- ไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อระหว่าง ประสานมิตร-องครักษ์ได้
ขณะนี้ทาง Uninet กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

E-mail ผู้ประกาศ   tunyaton@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 5 กันยายน 2561    เวลา  12:35 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005