ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

การเชื่อมโยงระบบภายในขัดข้อง ระหว่างองค์รักษ์ และประสานมิตร


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ขณะนี้ วงจรเช่า100 Mbps ระหว่าง มศวประสานมิตร และ มศว องครักษ์ เกิดปัญหา ทำให้ใช้งานเชื่อมโยงระบบภายในและโทรศัพท์ ขัดข้อง กำลังประสานงานแก้ไขปัญหากับผู้ให้บริการวงจร
สำนักคอมพิวเตอร์ ขออภัยในความไม่สะดวก

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 14 มกราคม 2562    เวลา  07:30 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005