ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไม่มีข่าวประกาศ ในฐานข้อมูลTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปัญหาทั่วไป17 มี.ค. 2561 17 มี.ค. 2561 1.0
ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปัญหาทั่วไป15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 2.14
ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปัญหาทั่วไป10 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2561 3.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11ปัญหาทั่วไป14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 4.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น2ปัญหาทั่วไป13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นที่ 6,7,8ปัญหาทั่วไป26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 4.30
อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 6ปัญหาทั่วไป19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 6.0
อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติปัญหาทั่วไป15 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 25.30
เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารคณะศึกษาศาสตร์ข...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร11 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 51.0
เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.ส...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร13 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 19.39
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005