ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไม่มีข่าวประกาศ ในฐานข้อมูลTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
อุปกรณ์ Switch ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น 2ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 31.45
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคาร3 ชั้น3ปัญหาทั่วไป18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 5.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 4.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น2ปัญหาทั่วไป17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 7.45
อุปกรณ์ Switch ไม่พร้อมใช้งาน ที่หอพักเพชรในตมปัญหาทั่วไป17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 6.45
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 0.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น2ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 2.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น2ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 1.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น7,10ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 2.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 1.0
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005