ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว12 ก.ย. 2560Topic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
ระบบเบลด server ขัดข้องServer Down8 ก.ค. 2560 9 ก.ค. 2560 21.30
ระบบเบลด server ขัดข้องServer Down1 ก.ค. 2560 1 ก.ค. 2560 5.30
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของม...Server Down2 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2560 1.30
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหาServer Down28 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560 1.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet16 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 1.30
เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีเพลิงไหม้ที่ห้อง UPS ของ uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560 6.0
เครนก่อสร้างเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหม้อแปลงระเบิด22 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559 3.40
มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว22 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 26.30
สายไฟเบอร์ออฟติคเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์11 ส.ค. 2559 20 ส.ค. 2559 211.32
แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์6 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 472.22
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005