ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไม่มีข่าวประกาศ ในฐานข้อมูลTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารคณะศึกษาศาสตร์ข...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร11 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 51.0
เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.ส...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร13 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 19.39
เครื่อง server www ไม่สามารถใช้งานได้Server Down9 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 24.1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์30 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 11.15
ไฟฟ้าดับ และเครื่องสำรองไฟฟ้าเสียการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 4.0
เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า UPSปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์30 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 4.0
สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 7.0
ระบบเบลด server ขัดข้องServer Down8 ก.ค. 2560 9 ก.ค. 2560 21.30
ระบบเบลด server ขัดข้องServer Down1 ก.ค. 2560 1 ก.ค. 2560 5.30
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของม...Server Down2 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2560 1.30
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005