ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
สายไฟเบอร์ออฟติคเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์11 ส.ค. 2559Topic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet16 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 1.30
เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีเพลิงไหม้ที่ห้อง UPS ของ uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560 6.0
เครนก่อสร้างเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหม้อแปลงระเบิด22 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559 3.40
มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว22 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 26.30
แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์6 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 472.22
แจ้งปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั่วคราวปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์24 ม.ค. 2559 24 ม.ค. 2559 2.30
ไฟฟ้าดับอาคาร 16ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 ต.ค. 2558 7 ต.ค. 2558 6.0
ไฟฟ้าดับอาคาร 16การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า24 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2558 1.0
โพธิวิชชาลัย สระแก้ว ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว27 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2558 5.10
หม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลห้องคอมพิวเตอร์กลางไฟฟ้าดับหม้อแปลงระเบิด10 ก.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 2.5
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005