ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัททีโอที (TOT) ได้ทำการปรับปรุงสายสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย (Fiber Obtic) ระหว่างประสานมิตรและโพธิวิชชาลัย สระแก้ว ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือไม่สามามรถใช้งานได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

การแก้ปัญหา บริษัททีโอที เข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   yadak@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   yadak@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 22 สิงหาคม 2559    เวลา  13:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 23 สิงหาคม 2559    เวลา  16:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005