ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เครนก่อสร้างเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาด


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา หม้อแปลงระเบิด
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเครนก่อสร้างบริเวณด้านหลังอาคารวิศวกรรมเคมี เกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาด ส่งผลให้ภายในมศว องครักษ์ ไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

การแก้ปัญหา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ องครักษ์ ได้ประสานให้ทางการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอองครักษ์ มาทำการต่อสายสายไฟฟ้าแรงสูงเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   syumporn@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   syumporn@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 22 สิงหาคม 2559    เวลา  14:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 22 สิงหาคม 2559    เวลา  17:40 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 40 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005