ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายไฟเบอร์ออฟติคเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ด้วยวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าที่บริเวณด้านหลังอาคารวิศวกรรมเครื่องกล ส่งผลให้สายไฟเบอร์ออฟติคได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้นมีหน่วยงานได้รับผลกระทบดังนี้ 1.อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 2.อาคารวิศวกรรมเคมี

ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์จะได้เร่งทำการซ่อมแซมต่อไป

E-mail ผู้ประกาศ   syumporn@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 11 สิงหาคม 2559    เวลา  23:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005