ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบเบลด server ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ระบบเบลด server ขัดข้อง ทำให้ระบบ VM ของงาน wise@PSM wise @true wise@AIS และ eduroam ไม่สามารถใช้งานได้

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์เข้ามาดำเนินการรีบูตระบบของเบลด server เพื่อให้ระบบต่างๆกลับมาใช้งานได้

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 1 กรกฎาคม 2560    เวลา  06:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 1 กรกฎาคม 2560    เวลา  12:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 5 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005