ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไฟเบอร์เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างองค์รักษ์ กับทาง uninet ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์9 ก.ค. 2562
ระบบเชื่อมต่อ wifi eduroam ใช้งานขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 เม.ย. 2562Topic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบริเวณรพ.ศูนย์การแพทย์หม้อแปลงระเบิด28 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 1.1
สายไฟฟ้าแรงสูงกระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาสตร์หม้อแปลงระเบิด24 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2562 122.45
สายไฟเบอร์ออฟติคขาดบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวมสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์25 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 78.0
สายไฟเบอร์ออพติคระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับห้องคอมพิวเตอร์กลาง อา...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 22.30
ระบบไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 3.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน อาคาร3 อาคารประสานมิตร ที่ชั้น2,3ปัญหาทั่วไป4 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562 3.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 0.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป18 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562 0.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 0.30
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005