ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไม่มีข่าวประกาศ ในฐานข้อมูลTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
ไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร26 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564 32.0
ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE@Ais พื้นที่ มศว ประสานมิตร ไม่สามารถให้บริการได้ปัญหาทั่วไป17 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 26.50
ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.2564สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 ม.ค. 2564 23 ม.ค. 2564 7.30
สายไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขัดข้องบริเวณ ซ.สุขุมวิท 23 หลังบริษัทแกรมมี่การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า27 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2563 3.0
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท TrueMove H มีปัญหาใช้งานไม่เสถียรปัญหาทั่วไป23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 8.25
ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของบริษัท TrueMove H ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ ขัดข้อ...ปัญหาทั่วไป20 ก.ย. 2563 22 ก.ย. 2563 51.30
งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวปัญหาทั่วไป27 มิ.ย. 2563 27 มิ.ย. 2563 1.0
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบริเวณรพ.ศูนย์การแพทย์หม้อแปลงระเบิด28 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 1.1
สายไฟฟ้าแรงสูงกระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาสตร์หม้อแปลงระเบิด24 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2562 122.45
สายไฟเบอร์ออฟติคขาดบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวมสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์25 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 78.0
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005