ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไม่มีข่าวประกาศ ในฐานข้อมูลTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
สายไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขัดข้องบริเวณ ซ.สุขุมวิท 23 หลังบริษัทแกรมมี่การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า27 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2563 3.0
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท TrueMove H มีปัญหาใช้งานไม่เสถียรปัญหาทั่วไป23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 8.25
ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของบริษัท TrueMove H ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ ขัดข้อ...ปัญหาทั่วไป20 ก.ย. 2563 22 ก.ย. 2563 51.30
งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวปัญหาทั่วไป27 มิ.ย. 2563 27 มิ.ย. 2563 1.0
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบริเวณรพ.ศูนย์การแพทย์หม้อแปลงระเบิด28 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 1.1
สายไฟฟ้าแรงสูงกระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาสตร์หม้อแปลงระเบิด24 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2562 122.45
สายไฟเบอร์ออฟติคขาดบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวมสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์25 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 78.0
ไฟเบอร์เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างองค์รักษ์ กับทาง uninet ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์9 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2562 0.30
สายไฟเบอร์ออพติคระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับห้องคอมพิวเตอร์กลาง อา...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 22.30
ระบบเชื่อมต่อ wifi eduroam ใช้งานขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 เม.ย. 2562 23 เม.ย. 2562 4.0
     Expand List

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005