ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรีTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา
ไม่มีข่าวประกาศ ในฐานข้อมูลTopic ประเภทปัญหา วันที่เกิดปัญหา วันสิ้นสุดปัญหา เวลาเกิดปัญหาทั้งหมด(ช.ม.)
ไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร26 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564 32.0
ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE@Ais พื้นที่ มศว ประสานมิตร ไม่สามารถให้บริการได้ปัญหาทั่วไป17 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 26.50
ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.2564สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 ม.ค. 2564 23 ม.ค. 2564 7.30
สายไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขัดข้องบริเวณ ซ.สุขุมวิท 23 หลังบริษัทแกรมมี่การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า27 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2563 3.0
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท TrueMove H มีปัญหาใช้งานไม่เสถียรปัญหาทั่วไป23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 8.25
ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของบริษัท TrueMove H ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ ขัดข้อ...ปัญหาทั่วไป20 ก.ย. 2563 22 ก.ย. 2563 51.30
งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวปัญหาทั่วไป27 มิ.ย. 2563 27 มิ.ย. 2563 1.0
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบริเวณรพ.ศูนย์การแพทย์หม้อแปลงระเบิด28 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 1.1
สายไฟฟ้าแรงสูงกระทบกันที่บริเวณคณะเภสัชศาสตร์หม้อแปลงระเบิด24 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2562 122.45
สายไฟเบอร์ออฟติคขาดบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวมสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์25 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 78.0
ไฟเบอร์เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างองค์รักษ์ กับทาง uninet ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์9 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2562 0.30
สายไฟเบอร์ออพติคระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับห้องคอมพิวเตอร์กลาง อา...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 22.30
ระบบเชื่อมต่อ wifi eduroam ใช้งานขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 เม.ย. 2562 23 เม.ย. 2562 4.0
ระบบไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 3.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน อาคาร3 อาคารประสานมิตร ที่ชั้น2,3ปัญหาทั่วไป4 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562 3.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 0.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป18 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562 0.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 0.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป11 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 0.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป6 ก.พ. 2562 6 ก.พ. 2562 3.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน อาคาร3 อาคารประสานมิตร ที่ชั้น2,3ปัญหาทั่วไป30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562 2.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 1.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 0.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารโรงอาหาร แสนแสบปัญหาทั่วไป11 ม.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 1418.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคาร32 อาคาร บริการ : ศาสตราจารย์ มล. ปิ...ปัญหาทั่วไป11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 2.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 7.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารโรงอาหาร ชั้น2ปัญหาทั่วไป14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 2.1
ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก ชั่วค...การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 4.0
การเชื่อมโยงระบบภายในขัดข้อง ระหว่างองค์รักษ์ และประสานมิตรสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 6.0
สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ Un...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet12 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 43.30
สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ U...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet29 ธ.ค. 2561 8 ม.ค. 2562 245.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 0.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป13 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 45.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน อาคาร3 อาคารประสานมิตร ที่ชั้น2,3ปัญหาทั่วไป6 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561 3.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป2 พ.ย. 2561 2 พ.ย. 2561 2.45
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป2 พ.ย. 2561 2 พ.ย. 2561 2.15
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่หอสมุดกลาง ชั้น4,5ปัญหาทั่วไป29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561 1.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป24 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561 0.20
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป17 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 0.20
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป17 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 0.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 2.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 1.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 1.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 0.15
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 3.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป9 ต.ค. 2561 9 ต.ค. 2561 0.10
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป8 ต.ค. 2561 8 ต.ค. 2561 0.15
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป8 ต.ค. 2561 8 ต.ค. 2561 0.10
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป5 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561 0.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป4 ต.ค. 2561 4 ต.ค. 2561 2.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561 0.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป26 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561 1.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป26 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561 2.5
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2561 2.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป24 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 2.5
ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยชั่วคร...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์22 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2561 7.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 1.15
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 1.0
ไฟฟ้าดับที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ปัญหาทั่วไป14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561 1.40
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561 1.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561 1.40
สายเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตองครักษ์ และเชื่อมกับประสานมิตรขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 2.55
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป2 ก.ย. 2561 2 ก.ย. 2561 2.45
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 0.30
ยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์ access point ชั่วคราวปัญหาทั่วไป17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 2.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้อง ปัญหาทั่วไป15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 0.30
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป10 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561 95.0
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561 0.5
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป9 ส.ค. 2561 9 ส.ค. 2561 0.5
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11,12ปัญหาทั่วไป27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 2.45
server ระบบ eduroam ไม่ตอบสนองปัญหาทั่วไป26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 0.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 2.58
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 0.57
อุปกรณ์ access point ชำรุดที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น7,10ปัญหาทั่วไป19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 3.15
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 3.15
server ระบบ eduroam ไม่ตอบสนองปัญหาทั่วไป12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 2.1
ไฟฟ้าดับที่อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 0.18
ระบบ wise@AIS ขัดข้องปัญหาทั่วไป5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 1.30
ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ฝั่งประสานมิตรขัดข้องปัญหาทั่วไป28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 8.30
ระบบ Wise-Host ขัดข้องปัญหาทั่วไป28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 2.30
ระบบโทรศัพท์บางส่วนขัดข้องServer Down28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 8.6
ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ฝั่งประสานมิตรขัดข้องบางส่วนปัญหาทั่วไป28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 7.41
ไฟฟ้าดับ ชั่วคราวปัญหาทั่วไป27 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 9.0
อุปกรณ์ Switch ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น 2ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 31.45
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคาร3 ชั้น3ปัญหาทั่วไป18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 5.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 4.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น2ปัญหาทั่วไป17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 7.45
อุปกรณ์ Switch ไม่พร้อมใช้งาน ที่หอพักเพชรในตมปัญหาทั่วไป17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 6.45
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 0.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น2ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 2.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น2ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 1.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น7,10ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 2.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 1.0
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561 2.26
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป4 พ.ค. 2561 4 พ.ค. 2561 4.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป4 พ.ค. 2561 4 พ.ค. 2561 1.30
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป5 พ.ค. 2561 7 พ.ค. 2561 50.45
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1,12ปัญหาทั่วไป30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 4.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่หอสมุดกลาง ชั้น5ปัญหาทั่วไป30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 2.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น5ปัญหาทั่วไป27 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป27 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1,11ปัญหาทั่วไป27 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป27 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 1.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารเรียนรวม ชั้น2ปัญหาทั่วไป23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 1.30
แจ้งข่าวระบบdocflow กลับมาใช้งานได้ตามปกติปัญหาทั่วไป23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 0.5
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 4.0
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 4.0
Generator ขัดข้องปัญหาทั่วไป8 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2561 19.0
ไฟฟ้าดับ ชั่วคราวปัญหาทั่วไป8 เม.ย. 2561 8 เม.ย. 2561 4.30
ติดตั้ง bladeปัญหาทั่วไป7 เม.ย. 2561 7 เม.ย. 2561 12.30
ups ขัดข้องปัญหาทั่วไป6 เม.ย. 2561 7 เม.ย. 2561 17.0
ups ขัดข้องปัญหาทั่วไป6 เม.ย. 2561 6 เม.ย. 2561 9.30
ระบบdocflow ขัดข้องปัญหาทั่วไป11 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 150.0
ระบบdocflow server ขัดข้องปัญหาทั่วไป10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 1.30
ระบบ wise-psm ขัดข้องปัญหาทั่วไป12 เม.ย. 2561 12 เม.ย. 2561 4.33
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป5 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 2.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป3 เม.ย. 2561 3 เม.ย. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารแพทย์ศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป3 เม.ย. 2561 3 เม.ย. 2561 5.30
ไฟฟ้าดับ ชั่วคราวปัญหาทั่วไป3 เม.ย. 2561 3 เม.ย. 2561 0.5
ไฟฟ้าดับ ชั่วคราวปัญหาทั่วไป2 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2561 48.10
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายในปัญหาทั่วไป30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 3.0
ไฟฟ้าดับ ชั่วคราวปัญหาทั่วไป30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 1.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องปัญหาทั่วไป30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 2.30
ยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์ access point ชั่วคราวปัญหาทั่วไป12 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 341.3
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องปัญหาทั่วไป26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 1.45
DHCP เชื่อมต่อไปยังคณะแพทย์ระบุค่าผิดสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 2.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 2.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1ปัญหาทั่วไป23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 1.30
ระบบ Eduroam ขัดข้องปัญหาทั่วไป23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 1.0
ระบบ Eduroam ขัดข้องServer Down21 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 7.10
ระบบ Eduroam ขัดข้องServer Down20 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2561 46.55
ระบบ DNN server ขัดข้องServer Down8 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2561 9.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น2ปัญหาทั่วไป16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 2.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น1,8ปัญหาทั่วไป16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 6.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น2,6ปัญหาทั่วไป16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 1.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น3ปัญหาทั่วไป15 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 23.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่โรงอาหารกลางชั้น1,2ปัญหาทั่วไป15 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 27.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น10,11ปัญหาทั่วไป15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 1.30
ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปัญหาทั่วไป17 มี.ค. 2561 17 มี.ค. 2561 1.0
ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปัญหาทั่วไป15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 2.14
ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปัญหาทั่วไป10 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2561 3.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11ปัญหาทั่วไป14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 4.0
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น2ปัญหาทั่วไป13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 1.30
อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นที่ 6,7,8ปัญหาทั่วไป26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 4.30
อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 6ปัญหาทั่วไป19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 6.0
อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติปัญหาทั่วไป15 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 25.30
เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารคณะศึกษาศาสตร์ข...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร11 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 51.0
เนื่องด้วยสายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมระหว่างอาคาร 16 และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.ส...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร13 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 19.39
เครื่อง server www ไม่สามารถใช้งานได้Server Down9 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 24.1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์30 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 11.15
ไฟฟ้าดับ และเครื่องสำรองไฟฟ้าเสียการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 4.0
เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า UPSปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์30 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 4.0
สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชาลัยสระแก้วใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 7.0
ระบบเบลด server ขัดข้องServer Down8 ก.ค. 2560 9 ก.ค. 2560 21.30
ระบบเบลด server ขัดข้องServer Down1 ก.ค. 2560 1 ก.ค. 2560 5.30
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของม...Server Down2 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2560 1.30
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)มีปัญหาServer Down28 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560 1.0
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet16 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 1.30
เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีเพลิงไหม้ที่ห้อง UPS ของ uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560 6.0
เครนก่อสร้างเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหม้อแปลงระเบิด22 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559 3.40
มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว22 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 26.30
สายไฟเบอร์ออฟติคเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์11 ส.ค. 2559 20 ส.ค. 2559 211.32
แจ้งไฟเบอร์ออฟติคชำรุด ที่อาคารหอพักนิสิต 11 มศว องครักษ์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์6 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 472.22
แจ้งปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั่วคราวปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์24 ม.ค. 2559 24 ม.ค. 2559 2.30
ไฟฟ้าดับอาคาร 16ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 ต.ค. 2558 7 ต.ค. 2558 6.0
ไฟฟ้าดับอาคาร 16การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า24 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2558 1.0
โพธิวิชชาลัย สระแก้ว ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว27 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2558 5.10
หม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลห้องคอมพิวเตอร์กลางไฟฟ้าดับหม้อแปลงระเบิด10 ก.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 2.5
หม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลห้องคอมพิวเตอร์กลางไฟฟ้าดับหม้อแปลงระเบิด8 ก.ค. 2558 8 ก.ค. 2558 2.6
กระแสไฟฟ้าดับที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์31 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2558 3.0
สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคขาดสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์30 พ.ค. 2558 31 พ.ค. 2558 11.55
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data centerปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์2 เม.ย. 2558 6 เม.ย. 2558 102.25
แจ้งทำการปิดให้บริการระบบเครือข่ายทั้งหมดปัญหาทั่วไป6 เม.ย. 2558 2 เม.ย. 2558 -94.-26
กระแสไฟฟ้าขัดข้องหม้อแปลงระเบิด28 มี.ค. 2558 30 มี.ค. 2558 50.0
ไฟฟ้ามาไม่ครบ 3 เฟสหม้อแปลงระเบิด24 มี.ค. 2558 23 มี.ค. 2558 -20.-10
ไฟฟ้าเข้าอาคาร 16 ไม่ครบ 3 เฟสหม้อแปลงระเบิด20 ก.พ. 2558 20 ก.พ. 2558 1.41
ฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องหม้อแปลงระเบิด14 ก.พ. 2558 20 ก.พ. 2558 146.10
ไฟฟ้าดับภายในอำเภอ องครักษ์ ส่งผลให้ใม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์...Electric23 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 0.33
กระแสไฟฟ้าดับ ที่อาคาร 16 มศว ประสานมิตรสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์12 ม.ค. 2558 12 ม.ค. 2558 6.0
ไฟฟ้าอาคาร 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์28 ธ.ค. 2557 28 ธ.ค. 2557 3.5
ระบบอินเตอร์ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet28 ธ.ค. 2557 28 ธ.ค. 2557 1.26
มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับโพธิวิชชาลัย สระแก้ว22 ธ.ค. 2557 27 ธ.ค. 2557 123.26
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์13 ธ.ค. 2557 9 ธ.ค. 2557 -95.-36
สายเชื่อมสัญญาณเครือข่ายระหว่างประสานมิตรและสระแก้วเสียNetwork18 พ.ย. 2557 18 พ.ย. 2557 1.25
ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในส่วนของวงจรภายในประเทศสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet11 พ.ย. 2557 13 พ.ย. 2557 43.30
โพธิวิชชาลัยสระแก้ว ไฟดับการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า6 ต.ค. 2557 6 ต.ค. 2557 0.10
ไฟฟ้าอาคาร 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์1 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2557 0.4
แจ้งระบบเครือข่ายภายในโพธิวิชชาลัยสระแก้วใช้การไม่ได้การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า29 ก.ย. 2557 29 ก.ย. 2557 1.27
สาย Fiber Optic ระหว่าง ประสานมิตรและองครักษ์ ขาดสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์27 ก.ย. 2557 27 ก.ย. 2557 3.0
การใช้งานเครือข่ายต่างประเทศมีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet25 ก.ย. 2557 27 ก.ย. 2557 37.12
ปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว 30-31สค57 และ 6-7กย.57สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet27 ส.ค. 2557 7 ก.ย. 2557 251.26
ไฟฟ้าดับที่ มศว ประสานมิตรหม้อแปลงระเบิด7 ส.ค. 2557 7 ส.ค. 2557 7.0
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร6 ส.ค. 2557 6 ส.ค. 2557 5.10
ใช้งาน internet ไม่ได้ในส่วนของเว็บต่างประเทศ และบางส่วนของเว็บในประเทศสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet6 ส.ค. 2557 6 ส.ค. 2557 3.0
แจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ หลายอาคาร ที่ประสานมิตรหม้อแปลงระเบิด14 ก.ค. 2557 14 ก.ค. 2557 4.0
เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์3 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2557 1.50
แจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ หลายอาคาร ที่ประสานมิตรหม้อแปลงระเบิด2 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2557 8.56
ไฟฟ้าดับที่ มศว องครักษ์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์1 ก.ค. 2557 1 ก.ค. 2557 1.30
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง คอนโด องครักษ์หม้อแปลงระเบิด15 พ.ค. 2557 15 พ.ค. 2557 7.58
องครักษ์อินเทอร์เน็ตช้า เนื่องจากสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์ขัดข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์7 พ.ค. 2557 7 พ.ค. 2557 4.29
ขณะนี้ทางองครักษ์เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในหลายอาคาร ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่าย และ...ปัญหาทั่วไป6 พ.ค. 2557 6 พ.ค. 2557 2.1
ไฟฟ้าดับที่ มศว องครักษ์ ส่งผลให้ไม่สามารถโทรศัพท์ และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ท...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 พ.ค. 2557 6 พ.ค. 2557 0.6
ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์Electric19 เม.ย. 2557 19 เม.ย. 2557 0.5
อินเทอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับที่อ...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์13 เม.ย. 2557 13 เม.ย. 2557 2.17
อินเทอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับที่อ...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์28 มี.ค. 2557 28 มี.ค. 2557 1.24
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์1 มี.ค. 2557 2 มี.ค. 2557 31.7
ขณะนี้ทางองครักษ์เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในหลายอาคาร ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่าย และ...ปัญหาทั่วไป26 ก.พ. 2557 26 ก.พ. 2557 0.37
ปิดปรับปรุงระบบ webmail ของ Squirrelmail ชั่วคราว กรุณาใช้ Horde ในการ login เข้...Upgrade Server30 ม.ค. 2557 30 ม.ค. 2557 4.50
ประกาศแจ้ง แผนการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ JGN-X switch ของวงจรสื่อสัญญาณระหว่า...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet20 ธ.ค. 2556 26 ธ.ค. 2556 145.27
องครักษ์อินเทอร์เน็ตช้า เนื่องจากสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์ขัดข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์14 ธ.ค. 2556 14 ธ.ค. 2556 7.55
องครักษ์อินเทอร์เน็ตช้า เนื่องจากสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์ขัดข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์13 ธ.ค. 2556 13 ธ.ค. 2556 2.34
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet30 พ.ย. 2556 30 พ.ย. 2556 3.50
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งาน Webmail ได้ชั่วคราวServer Down20 พ.ย. 2556 20 พ.ย. 2556 1.22
องครักษ์อินเทอร์เน็ตช้า เนื่องจากสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์ขัดข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์7 พ.ย. 2556 7 พ.ย. 2556 3.45
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์7 พ.ย. 2556 7 พ.ย. 2556 0.36
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet7 ต.ค. 2556 7 ต.ค. 2556 1.34
สายเชื่อมสัญญาณจากอาคารคณะสังคมศาสตร์และอาคารบัณฑิตวิทยาลัยชำรุด ส่งผลให้ไม่สามา...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร26 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2556 97.58
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet29 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2556 0.23
สายไฟเบอร์ออฟติคที่เชื่อมไปยังภาควิชาวิศวกรรมเคมีขาดสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์10 ก.ค. 2556 15 ก.ค. 2556 124.45
คณะพลศึกษาไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์17 มิ.ย. 2556 17 มิ.ย. 2556 7.0
อาคารอำนวยการ องครักษ์ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์12 มิ.ย. 2556 27 มิ.ย. 2556 363.0
ระบบโทรศัพท์ที่องครักษ์ขัดข้องปัญหาทั่วไป10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 0.-30
องครักษ์อินเทอร์เน็ตช้า เนื่องจากสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์ขัดข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 3.37
อินเทอร์เน็ตที่องครักษ์ช้า เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ขัดข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์29 เม.ย. 2556 29 เม.ย. 2556 2.53
แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าที่อาคารเรียนรวม องครักษ์ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์27 เม.ย. 2556 29 เม.ย. 2556 49.1
อินเทอร์เน็ตที่องครักษ์ช้า เนื่องจากสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างประสานมิตรและองครัก...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์17 เม.ย. 2556 17 เม.ย. 2556 3.8
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ ผ่านเครือข่าย สกอ....สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์1 เม.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 2.35
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวเนื่อ...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับชลประทาน25 มี.ค. 2556 25 มี.ค. 2556 6.48
ปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยปัญหาทั่วไป19 มี.ค. 2556 19 มี.ค. 2556 1.0
ระวัง e-mail หลอกลวง สำนักคอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้เครือข่ายบัวศรีกรอกข้อ...ปัญหาทั่วไป11 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 7038.17
สาย Fiber Optic ขาดที่คณะวิศวกรรมศาตร์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์24 ธ.ค. 2555 4 ม.ค. 2556 270.20
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet24 พ.ย. 2555 25 พ.ย. 2555 28.33
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์8 พ.ย. 2555 8 พ.ย. 2555 9.36
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์29 ต.ค. 2555 1 พ.ย. 2555 74.27
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet12 ต.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 1.0
เครือข่าย Uninet จะดำเนินการขยายวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ และสื่อส...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet28 ก.ย. 2555 28 ก.ย. 2555 3.0
อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) ไม่สามารถให้บริการได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร7 ก.ย. 2555 7 ก.ย. 2555 8.0
แจ้งระบบเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์ ใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์4 ก.ย. 2555 11 ก.ย. 2555 169.0
ไฟฟ้าอาคาร 16 ดับหม้อแปลงระเบิด15 ส.ค. 2555 15 ส.ค. 2555 2.15
เครือข่าย WiSE ที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานใช้งานไม่ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์9 ส.ค. 2555 10 ส.ค. 2555 25.30
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับชลประทาน8 ส.ค. 2555 9 ส.ค. 2555 30.0
ไม่สามาถใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตร-องครักษ์ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์1 ส.ค. 2555 1 ส.ค. 2555 1.35
ขณะนี้ไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ขึ้นต้นด้วย 17xxx ของสถาบันวิจัยพฤติ...ปัญหาทั่วไป24 ก.ค. 2555 25 ก.ค. 2555 24.27
ปิดระบบโทรศัพท์ทั้งประสานมิตร และองครักษ์ ในวันที่ 20 กค. 2555 เวลา 16.00 - 23.0...ปัญหาทั่วไป20 ก.ค. 2555 21 ก.ค. 2555 17.42
ระบบเครือข่ายไร้สายประสานมิตร ไม่สามารถใช้งานได้ 48 จุดสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร18 ก.ค. 2555 18 ก.ค. 2555 7.50
โทรศัพท์บางหมายเลขภายในอาคาร 9 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวปัญหาทั่วไป2 ก.ค. 2555 2 ก.ค. 2555 5.13
เนื่องจากการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ มีผลทำให้ขณะนี้ไม่สามารถโทรไปองครักษ์ได้ และสาย...ปัญหาทั่วไป25 มิ.ย. 2555 2 ก.ค. 2555 170.9
ปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สายในจากเดิม 4 หลักเป็น 5 หลักปัญหาทั่วไป18 มิ.ย. 2555 30 ต.ค. 2555 3209.40
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดการให้บริการระบบเมล์ของมหาวิทยาลัยชั่วคราวMaintenance29 พ.ค. 2555 30 พ.ค. 2555 26.2
สำนักคอมพิวเตอร์ขอปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบทรัพยากรบุคคล (HURIS) ในวันพฤหัสบด...Upgrade Server10 พ.ค. 2555 10 พ.ค. 2555 1.30
ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางระบบ มีผลให้บา...Upgrade Server3 พ.ค. 2555 15 พ.ค. 2555 290.58
ขยายช่องสัญญาณการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประสานมิตร-องครักษ์สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์1 เม.ย. 2555 1 เม.ย. 2555 15.3
โทรศัพท์บางหมายเลขภายในอาคาร 9 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวปัญหาทั่วไป2 เม.ย. 2555 4 เม.ย. 2555 50.30
ประกาศแจ้งการซ่อมบำรุงระบบ Internet ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 0.00-1.0...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet22 มี.ค. 2555 23 มี.ค. 2555 10.29
ปิดการให้บริการระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ ในวันอาทิตย์ที่ 11...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์11 มี.ค. 2555 11 มี.ค. 2555 3.30
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวปัญหาทั่วไป5 มี.ค. 2555 8 พ.ค. 2555 1540.24
อุปกรณ์เครือข่ายหลักที่หอพักนิสิตเสียสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์8 ม.ค. 2555 17 ม.ค. 2555 223.30
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์13 พ.ย. 2554 13 พ.ย. 2554 6.16
เนื่องจากสาย Fiber Optic ของ TOT ขาด บริเวณ คลอง 13 ส่งผลให้ มศว องครักษ์ ไม่สาม...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์5 พ.ย. 2554 7 พ.ย. 2554 44.46
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์30 ต.ค. 2554 30 ต.ค. 2554 1.11
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์30 ต.ค. 2554 30 ต.ค. 2554 0.6
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์29 ต.ค. 2554 30 ต.ค. 2554 22.22
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์29 ต.ค. 2554 29 ต.ค. 2554 3.22
องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์18 ต.ค. 2554 19 ต.ค. 2554 27.10
ปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายผ่านโมเด็มจากทางบ้านสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True1 ต.ค. 2554 31 ต.ค. 2554 743.58
ระบบเครือข่ายอาจมีปัญหาในช่วงเวลา 9:30-16:30 น. ของวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร24 ก.ย. 2554 24 ก.ย. 2554 2.30
วันที่ 9 กันยายน 2554 ขอปิดบริการระบบสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 8.00 น.Upgrade Server9 ก.ย. 2554 9 ก.ย. 2554 3.0
ปิดการให้บริการระบบ Internet ในวันที่ 1 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 22.00-3.00 น. ข...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet1 ก.ย. 2554 2 ก.ย. 2554 5.0
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) ไม่...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร29 ส.ค. 2554 29 ส.ค. 2554 14.24
ปิดการให้บริการระบบ Internet ใน วันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 27-28 ส.ค. 54 ตั้งแต่เว...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 ส.ค. 2554 29 ส.ค. 2554 71.59
ปิดการให้บริการระบบ Internet ในวันที่ 18 ส.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 นสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet18 ส.ค. 2554 18 ส.ค. 2554 1.59
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์17 ส.ค. 2554 18 ส.ค. 2554 6.32
สาย Fiber Optic ขาดที่ชุมสาย Fiber Optic คณะสหเวชศาสตร์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์11 ส.ค. 2554 18 ส.ค. 2554 174.0
ระบบ Internet จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลา 21:00 - 22:00 น.สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet23 พ.ค. 2554 24 พ.ค. 2554 25.0
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งาน webmail ได้ชั่วคราว เนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่อ...Server Down12 พ.ค. 2554 13 พ.ค. 2554 19.6
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งาน webmail ได้ชั่วคราว เนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่อ...Server Down10 พ.ค. 2554 10 พ.ค. 2554 3.30
องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบ Internet และ ระบบโทรศัพท์ได้ชั่วคราวหม้อแปลงระเบิด4 พ.ค. 2554 5 พ.ค. 2554 12.20
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet28 เม.ย. 2554 28 เม.ย. 2554 7.20
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet9 เม.ย. 2554 9 เม.ย. 2554 0.41
ปิดการให้บริการเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ระหว่างประสานมิตรและองครักษ์ ชั่วคราวปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์12 มี.ค. 2554 12 มี.ค. 2554 3.0
อุปกรณ์เครื่องข่าย (Switch) เสีย ส่งผลให้เครื่อง Server ที่เชื่อมต่อไม่สามารถให้...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร4 มี.ค. 2554 7 มี.ค. 2554 68.0
ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ ภายในองครักษ์ ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์3 มี.ค. 2554 4 มี.ค. 2554 29.9
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย และ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสั...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร16 ก.พ. 2554 21 ก.พ. 2554 129.0
ระบบโทรศัพท์อนาล็อกบางอาคารไม่สามารถใช้งานได้ปัญหาทั่วไป8 ก.พ. 2554 21 ก.พ. 2554 318.30
ไม่สามารถใช้งาน ระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร1 ก.พ. 2554 3 ก.พ. 2554 47.45
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร23 ม.ค. 2554 24 ม.ค. 2554 15.30
ระบบไวเลสแลน (WiSE) ประสานมิตรไม่สามารถให้บริการได้ 34 จุดสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร4 ม.ค. 2554 4 ม.ค. 2554 4.27
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภายในประเทศ และภายใน ...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet27 ธ.ค. 2553 27 ธ.ค. 2553 1.39
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์20 ธ.ค. 2553 20 ธ.ค. 2553 0.5
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet17 ธ.ค. 2553 17 ธ.ค. 2553 6.42
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet12 ธ.ค. 2553 12 ธ.ค. 2553 1.32
คณะแพทยศาสตร์ อาคาร 15 ไม่สามารถใช้งาน เครือข่ายได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร8 พ.ย. 2553 9 พ.ย. 2553 33.47
สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ แจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า13 พ.ย. 2553 21 พ.ย. 2553 195.20
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์25 ต.ค. 2553 25 ต.ค. 2553 0.0
สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 - 12....ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์24 ต.ค. 2553 24 ต.ค. 2553 3.49
สายเชื่อมสัญญาณมีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์24 ก.ย. 2553 24 ก.ย. 2553 0.30
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์19 ก.ย. 2553 19 ก.ย. 2553 1.40
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์19 ก.ย. 2553 19 ก.ย. 2553 4.0
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์19 ก.ย. 2553 19 ก.ย. 2553 1.47
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งการปิดบริการ SWU e-Mail ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2553Maintenance27 ส.ค. 2553 28 ส.ค. 2553 3.30
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์16 ก.ค. 2553 16 ก.ค. 2553 12.5
สายนำสัญญาณ Fiber Optic ขาดที่ สำนักงานอธิการบดีสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร10 ก.ค. 2553 12 ก.ค. 2553 42.30
หอพักนิสิตภายใตมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์2 ก.ค. 2553 7 ก.ค. 2553 127.15
ไฟฟ้าตึก 16 ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์1 ก.ค. 2553 1 ก.ค. 2553 0.5
อาคารที่พักอาจารย์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (องครักษ์)สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์28 มิ.ย. 2553 7 ก.ค. 2553 222.20
สายนำสัญญาณ Fiber Optic ขาดที่คอนโดอาจารย์ฯ (องครักษ์)สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์7 พ.ค. 2553 11 พ.ค. 2553 96.30
The ATutor system needs to be upgraded for the upcoming semester. out of servic...Upgrade Server28 เม.ย. 2553 3 พ.ค. 2553 111.0
ปิดบริการระบบ ATutor เพื่อ Upgrade ระบบและเครื่องให้บริการ ATutor ใหม่ ในระหว่าง...Upgrade Server28 เม.ย. 2553 3 พ.ค. 2553 111.0
สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 ...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์9 พ.ค. 2553 9 พ.ค. 2553 3.0
สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553เวลา 08.30 - 15.0...การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า25 เม.ย. 2553 25 เม.ย. 2553 7.0
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet15 เม.ย. 2553 15 เม.ย. 2553 8.20
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet14 เม.ย. 2553 14 เม.ย. 2553 13.0
ซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางไปหอพักนิสิตNetwork30 มี.ค. 2553 31 มี.ค. 2553 26.30
ไฟฟ้าดับที่ห้องคอมพิวเตอร์กลางปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์7 มี.ค. 2553 7 มี.ค. 2553 2.50
ฝ่ายพัฒนาอาคารและสถานที่ แจ้งดับกระแสไฟฟฟ้าปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 มี.ค. 2553 6 มี.ค. 2553 0.40
ไม่สามารถส่ง mail ไปหา hotmail ได้ปัญหาทั่วไป12 ก.พ. 2553 15 ก.พ. 2553 64.10
ขณะนี้สาย fiber เชื่อมต่อระหว่าง ประสานมิตร กับ องครักษ์ขาด ทาง TOT กำลังดำเนินก...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์29 ม.ค. 2553 29 ม.ค. 2553 6.40
Breaker ในห้อง Server ดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์24 ม.ค. 2553 24 ม.ค. 2553 1.0
ไฟฟ้าดับและทำให้ใช้งานเครือข่ายบัวศรีไม่ได้หม้อแปลงระเบิด7 ม.ค. 2553 7 ม.ค. 2553 1.12
ไฟฟ้าดับ ไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายบัวศรีได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์5 ธ.ค. 2552 5 ธ.ค. 2552 1.0
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภายในประเทศทั้งหมดยัง...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet9 พ.ย. 2552 9 พ.ย. 2552 0.54
องครักษ์ เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ไ...การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า9 ต.ค. 2552 9 ต.ค. 2552 0.22
อาคาร 14 และ อาคาร 3 ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร5 ต.ค. 2552 5 ต.ค. 2552 8.45
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภายในมหาว...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 ก.ย. 2552 20 ก.ย. 2552 14.50
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภายในมหาว...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 ก.ย. 2552 19 ก.ย. 2552 0.0
22 พ.ค. 2552 เวลา 21.00-24.00 น อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet22 พ.ค. 2552 23 พ.ค. 2552 3.0
ไฟฟ้าดับ ไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายบัวศรีได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร14 พ.ค. 2552 15 พ.ค. 2552 13.0
สำนักคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันที่ 6 เมษายน 2552 10:00-13:00 น.ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 เม.ย. 2552 6 เม.ย. 2552 4.0
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์2 เม.ย. 2552 3 เม.ย. 2552 9.45
ประกาศเตือน Virus W32.Conficker.C หรือ W32.Downandup.CVirus/Worm31 มี.ค. 2552 30 เม.ย. 2552 726.15
ฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่ฯ แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า9 มี.ค. 2552 9 มี.ค. 2552 1.10
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภายในประเทศทั้งหมดยัง...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet21 ม.ค. 2552 21 ม.ค. 2552 3.45
สายสัญญาณ fiber optic ที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมัธยมและประถมมีปัญห...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร16 ม.ค. 2552 20 ม.ค. 2552 95.59
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 ธ.ค. 2551 19 ธ.ค. 2551 6.0
แจ้งการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูง (องครักษ์)การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า29 พ.ย. 2551 30 พ.ย. 2551 32.0
ระบบเครือข่าย internet คณะสังคมศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร29 ก.ย. 2551 30 ก.ย. 2551 26.58
ระบบ server firewall ของเครือข่ายองครักษ์เสีย ทำให้เชื่อมต่อ internet ไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์15 ก.ย. 2551 16 ก.ย. 2551 20.41
ทีมงาน ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้เปิดให้บริการ BitDefender Antivirus สำหรับให...Virus/Worm1 ก.ย. 2551 30 ก.ย. 2551 711.59
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตองครักษ์ ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์21 ส.ค. 2551 22 ส.ค. 2551 24.0
องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet และ ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานได้ เนื่องจาก...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์17 ส.ค. 2551 18 ส.ค. 2551 21.40
แจ้งไฟฟ้าดับ ส่งผลให้ระบบ Internet และระบบ โทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานได้ในวันอาทิต...การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า10 ส.ค. 2551 10 ส.ค. 2551 4.9
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet11 ก.ค. 2551 11 ก.ค. 2551 1.42
อย่าหลงเชื่อ! อีเมล์ "SWU.AC.TH UPGRADE TEAM"Virus/Worm8 ก.ค. 2551 31 ก.ค. 2551 559.47
คณะมนุษยศาสตร์ ไม่สามารถใช้งาน เครื่อข่ายภายในคณะ และ ไม่สามารถใช้งาน Internet ไ...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร24 มิ.ย. 2551 25 มิ.ย. 2551 28.0
องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet และ ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานได้ เนื่องจาก...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์21 พ.ค. 2551 22 พ.ค. 2551 18.25
แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบ (องครักษ์)ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์26 เม.ย. 2551 26 เม.ย. 2551 1.45
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 มี.ค. 2551 19 มี.ค. 2551 7.30
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet12 มี.ค. 2551 12 มี.ค. 2551 4.31
ระบบ WISE ภายในอาคารวิจัยต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสาย Fiber ขาดสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร22 ก.พ. 2551 25 มี.ค. 2551 775.0
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ และ Internet ในการติดต่อกับทาง องครักษ์ ได้ อาคาร...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์22 ก.พ. 2551 22 ก.พ. 2551 4.10
หม้อแปลงระเบิดหม้อแปลงระเบิด15 ก.พ. 2551 15 ก.พ. 2551 0.50
ตึกสิรินธร องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ เนื่องจากสาย Fiber Optic ขาด ขณะ...สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์12 ก.พ. 2551 1 มี.ค. 2551 428.54
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภายในประเทศทั้งหมดยัง...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet9 ก.พ. 2551 9 ก.พ. 2551 2.39
ขณะนี้อาจเข้า Website บาง Web ไม่ได้ ขออภัยในความไม่สะดวกสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet21 ม.ค. 2551 21 ม.ค. 2551 0.41
เนื่องด้วยทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ เกิดปัญหาทางเทคนิคบางป...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 ม.ค. 2551 20 ม.ค. 2551 5.15
กระแสไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์11 ม.ค. 2551 12 ม.ค. 2551 10.0
เนื่องด้วยทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ เกิดปัญหาทางเทคนิคบางป...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet14 ธ.ค. 2550 14 ธ.ค. 2550 1.4
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ เว็บไซต์ภาย...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet8 ธ.ค. 2550 8 ธ.ค. 2550 2.20
UniNet จะทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ส่งผมให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ไ...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet7 ธ.ค. 2550 8 ธ.ค. 2550 9.25
ประกาศ บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขัดข้องเป็นบางจังหวะ สำนักคอมพิวเตอร์กำลังเร่...สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร7 ธ.ค. 2550 4 ม.ค. 2551 664.8
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ เนื่องจากสาย Fiber ระหว่าง มศว กับ จุฬา ขาด ก...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet13 พ.ย. 2550 14 พ.ย. 2550 36.26
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสและ WSUSVirus/Worm17 ต.ค. 2550 7 ธ.ค. 2550 1225.56
ประกาศเตือน Virus WORM_UTOTI.AI (bad1 bad2 bad 3)Virus/Worm1 ต.ค. 2550 17 ต.ค. 2550 388.57
ขณะนี้ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ กำลังดำเนินการแก้ไขสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet29 ก.ย. 2550 30 ก.ย. 2550 41.46
ขณะนี้ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ ทาง UNINET กำลังดำเนินการแก้ไขสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 ส.ค. 2550 20 ส.ค. 2550 17.51
อาคาร 16 ไฟฟ้าดับหม้อแปลงระเบิด31 ก.ค. 2550 31 ก.ค. 2550 1.26
ขณะนี้ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ ทาง UNINET กำลังดำเนินการแก้ไขสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet23 มิ.ย. 2550 23 มิ.ย. 2550 0.15
ขณะนี้ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ ทาง UNINET กำลังดำเนินการแก้ไขสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 มิ.ย. 2550 20 มิ.ย. 2550 17.56
ขณะนี้ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ ทาง UNINET กำลังดำเนินการแก้ไขสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 มิ.ย. 2550 19 มิ.ย. 2550 1.0
องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet และ ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ เนื่องจากไฟฟ้าดั...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์17 มิ.ย. 2550 17 มิ.ย. 2550 0.22
อาคาร 16 ไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์10 มิ.ย. 2550 10 มิ.ย. 2550 0.5
หมายเลขโทรศัพท์ 0-26641000 ของมหาวิทยาลัยเกิดขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True7 มิ.ย. 2550 11 มิ.ย. 2550 94.8
ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet3 มิ.ย. 2550 3 มิ.ย. 2550 1.35
อาคาร 16 ไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์3 มิ.ย. 2550 3 มิ.ย. 2550 0.5
องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet และ ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์19 พ.ค. 2550 20 พ.ค. 2550 15.0
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า15 เม.ย. 2550 15 เม.ย. 2550 7.0
ปิดบริการระบบ SUPREME 2004 เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของระบบ SUPREME2004 ขัดข้องServer Down3 เม.ย. 2550 4 เม.ย. 2550 21.0
แจ้งหยุดให้บริการ Internet เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ระหว่างเวลา 22:00 - 24:00สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet16 มี.ค. 2550 16 มี.ค. 2550 2.45
แจ้งหยุดให้บริการระบบโทรศัพท์สายตรง DID เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร12 มี.ค. 2550 14 มี.ค. 2550 42.52
การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า4 ม.ค. 2550 4 ม.ค. 2550 1.10
ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีปัญหาปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์24 พ.ย. 2549 1 ธ.ค. 2549 175.37
ไฟฟ้าดับทำให้เครือข่ายบัวศรีมีปัญหาปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์24 พ.ย. 2549 24 พ.ย. 2549 2.0
ไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้... เนื่องจาก Uninet มีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 พ.ย. 2549 20 พ.ย. 2549 0.6
ไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้... เนื่องจาก Uninet มีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet17 พ.ย. 2549 17 พ.ย. 2549 3.26
เครือข่ายบัวศรีมีปัญหาNetwork16 พ.ย. 2549 16 พ.ย. 2549 0.4
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์5 พ.ย. 2549 5 พ.ย. 2549 2.0
มีไวรัสกระจายทำให้เครือข่ายบัวศรีช้าVirus/Worm3 พ.ย. 2549 3 พ.ย. 2549 0.44
ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก สายเชื่อม...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 ต.ค. 2549 20 ต.ค. 2549 6.55
ไม่สามารถสามารถใช้งาน Internet ได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังดำเนินการแก้ไ...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet19 ต.ค. 2549 20 ต.ค. 2549 8.41
องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ กำลังดำเนินการแก้ไขNetwork15 ต.ค. 2549 15 ต.ค. 2549 14.59
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้ โทรศัพท์ โทรออกเบอร์ ที่ขึ้นต้นด้วย 7902#######สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์12 ต.ค. 2549 17 ต.ค. 2549 119.27
ปัญหาการเข้าชม เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ หรือ www.manager.co.thVirus/Worm12 ต.ค. 2549 8 พ.ย. 2549 656.10
internet ใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet5 ต.ค. 2549 5 ต.ค. 2549 8.50
ไม่สามารถใช้งาน Web ภายในประเทศได้ ส่วนต่างประเทศใช้งานได้ตามปกติสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet3 ต.ค. 2549 3 ต.ค. 2549 0.49
ระบบโทรศัพท์ระหว่างประสาทมิตรกับองครักษ์ ไม่สามารถไช้งานได้ กำลังดำเนินการแก้ไขสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์18 ก.ย. 2549 18 ก.ย. 2549 6.0
มศว องครักษ์ ไม่สามารถใช้งาน ระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์ ได้ เนื่องจากไฟฟ้าที...ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์15 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 -5.-30
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์12 ก.ย. 2549 13 ก.ย. 2549 8.50
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 ก.ย. 2549 7 ก.ย. 2549 7.20
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์23 ก.ค. 2549 23 ก.ค. 2549 0.1
สาย FIber ของ Uninet ขาด ขณะนี้กำลังใช้ Link สำรองอยู่ จึงทำให้การใช้งาน Interne...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet16 ก.ค. 2549 16 ก.ค. 2549 15.30
เครื่อง server webmail เกิดปัญหา harddisk เสียServer Down5 ก.ค. 2549 12 ก.ค. 2549 173.17
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้หม้อแปลงระเบิด23 มิ.ย. 2549 24 มิ.ย. 2549 11.52
Internet ช้าเนื่องจาก Uninet ทำการ Block BandWidth ชั่วคราวเพื่อทดสอบระบบสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet7 มิ.ย. 2549 14 มิ.ย. 2549 167.0
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์31 พ.ค. 2549 31 พ.ค. 2549 1.2
เครือข่ายไร้สายไม่สามารถใช้งานได้ที่ประสานมิตรสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร20 พ.ค. 2549 22 พ.ค. 2549 45.30
อุปกรณ์ main switch ที่อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์เสียสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร15 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 44.31
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์13 พ.ค. 2549 14 พ.ค. 2549 9.42
แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าที่องครักษ์การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า9 พ.ค. 2549 9 พ.ค. 2549 8.0
อุปกรณ์ main switch ที่อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์เสียสายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร17 เม.ย. 2549 24 เม.ย. 2549 166.1
เครือข่ายไร้สายใช้งานไม่ได้บางหน่วยงานที่องครักษ์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์10 เม.ย. 2549 6 มิ.ย. 2549 1373.0
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า14 เม.ย. 2549 14 เม.ย. 2549 2.18
อุปกรณ์เครือข่ายเสียที่คณะสหเวชศาสตร์สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์10 เม.ย. 2549 18 เม.ย. 2549 191.0
Internet ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร1 เม.ย. 2549 2 เม.ย. 2549 36.0
Internet ช้า เนื่องจากเครือข่ายหลักมีปัญหา ขณะนี้กำลังใช้เส้นทางสำรองอยู่สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet17 มี.ค. 2549 18 มี.ค. 2549 18.0
Internet ช้า เนื่องจากเครือข่ายหลักมีปัญหา ขณะนี้กำลังใช้เส้นทางสำรองอยู่สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet5 มี.ค. 2549 6 มี.ค. 2549 27.0
กระแสไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 มี.ค. 2549 6 มี.ค. 2549 0.10
การดับกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ในวันที่ 19 ก.พ 49การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า19 ก.พ. 2549 19 ก.พ. 2549 2.0
network ที่สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร14 ก.พ. 2549 15 ก.พ. 2549 18.28
network อาคารสำนักงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร14 ก.พ. 2549 15 ก.พ. 2549 20.30
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้หม้อแปลงระเบิด28 ม.ค. 2549 29 ม.ค. 2549 17.30
ไม่สามารถใช้งาน internet ผ่าน modem ได้ในช่วงเวลา วันที่ 20 มกราคม 2549 (คืนที่...สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True19 ม.ค. 2549 20 ม.ค. 2549 21.24
เครือข่าย internet ไปต่างประเทศใช้งานได้ช้าสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet26 ธ.ค. 2548 26 ธ.ค. 2548 0.9
เครื่อง server ไม่สามารถให้บริการได้รับ-ส่ง mail ได้Server Down18 ธ.ค. 2548 19 ธ.ค. 2548 17.40
ระบบไฟฟ้าดับที่องครักษ์หม้อแปลงระเบิด6 ธ.ค. 2548 6 ธ.ค. 2548 0.10
ระบบไฟฟ้า uninet ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet24 พ.ย. 2548 24 พ.ย. 2548 1.0
เครื่องให้บริการ dial modem มีปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet จากทางบ้านได้Server Down17 ต.ค. 2548 17 ต.ค. 2548 3.55
ไม่สามารถใช้งาน internetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet17 ต.ค. 2548 17 ต.ค. 2548 5.15
องครักษ์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์4 ต.ค. 2548 4 ต.ค. 2548 1.0
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าที่อาคารเรียนรวมปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์1 ต.ค. 2548 1 ต.ค. 2548 1.5
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์2 ก.ย. 2548 2 ก.ย. 2548 0.15
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์2 ก.ย. 2548 2 ก.ย. 2548 8.0
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่องครักษ์หม้อแปลงระเบิด29 ส.ค. 2548 29 ส.ค. 2548 3.40
ซ่อมบำรุง UPS ที่สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์16 ส.ค. 2548 16 ส.ค. 2548 4.20
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สามารถใช้งาน internet ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์4 ส.ค. 2548 10 ส.ค. 2548 142.0
ตอนนี้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet3 ส.ค. 2548 3 ส.ค. 2548 0.20
เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร30 ก.ค. 2548 1 ส.ค. 2548 49.19
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์1 ส.ค. 2548 1 ส.ค. 2548 1.30
ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณกับ Uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 ก.ค. 2548 25 ก.ค. 2548 121.53
กระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์16 ก.ค. 2548 16 ก.ค. 2548 0.17
ตรวจสอบ UPSปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์13 ก.ค. 2548 13 ก.ค. 2548 1.0
เนื่องด้วยปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ Uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet13 ก.ค. 2548 14 ก.ค. 2548 10.0
ปัญหาการเชื่อมต่อกับ Uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet5 ก.ค. 2548 5 ก.ค. 2548 0.10
ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายกับ Uninetสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet18 มิ.ย. 2548 18 มิ.ย. 2548 6.6
สายสัญญาณ link ต่างประเทศมีปัญหา ไม่สามารถใช้งาน internet ต่างประเทศได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet1 มิ.ย. 2548 1 มิ.ย. 2548 0.10
เครือข่ายบัวครีใช้งานไม่ได้ที่อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 พ.ค. 2548 31 พ.ค. 2548 108.30
การใช้งาน internet ช้าลงสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet25 พ.ค. 2548 25 พ.ค. 2548 0.21
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์23 พ.ค. 2548 23 พ.ค. 2548 3.0
การใช้งาน internet ช้าลงสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 พ.ค. 2548 20 พ.ค. 2548 0.37
สำนักคอมพิวเตอร์จะปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า22 พ.ค. 2548 22 พ.ค. 2548 4.30
แจ้งตัดกระแสไฟฟ้า องครักษ์การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า19 พ.ค. 2548 19 พ.ค. 2548 0.45
เครือข่าย internet ใช้งานช้าลงสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 พ.ค. 2548 19 พ.ค. 2548 0.16
ไฟฟ้าดับเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า9 พ.ค. 2548 9 พ.ค. 2548 0.30
uninet มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ทำให้ช่วงนี้มีการใช้งาน internet ช้าลงสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet1 พ.ค. 2548 2 พ.ค. 2548 26.1
สายสัญญาณ TRUE มีปัญหา ทำให้ไม่สามารถใช้งาน modem ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True28 เม.ย. 2548 29 เม.ย. 2548 26.40
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ เนื่องจากไฟฟ้าดับหม้อแปลงระเบิด1 เม.ย. 2548 1 เม.ย. 2548 0.42
เครื่อง webmail ใช้งานไม่ได้Server Down25 มี.ค. 2548 25 มี.ค. 2548 2.28
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์16 มี.ค. 2548 16 มี.ค. 2548 2.0
ไม่สามารถเข้าใช้งาน http://supreme.swu.ac.thServer Down14 มี.ค. 2548 15 มี.ค. 2548 32.16
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์14 มี.ค. 2548 14 มี.ค. 2548 0.0
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์13 ก.พ. 2548 13 ก.พ. 2548 6.0
ผลจากไฟฟ้าดับทำให้บางหน่วยงานใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร6 ก.พ. 2548 7 ก.พ. 2548 19.30
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 ก.พ. 2548 7 ก.พ. 2548 18.30
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์5 ก.พ. 2548 5 ก.พ. 2548 6.0
upgrade router ที่เชื่อมต่อภายนอก ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร3 ก.พ. 2548 3 ก.พ. 2548 0.13
service mail ใช้ไม่ได้ชั่วขณะ เนื่องจาก virusปัญหาทั่วไป29 ม.ค. 2548 29 ม.ค. 2548 1.4
service mail ใช้ไม่ได้ชั่วขณะ เนื่องจาก virusปัญหาทั่วไป29 ม.ค. 2548 29 ม.ค. 2548 1.5
อุปกรณ์ switch ตามตึกต่างๆมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร28 ม.ค. 2548 28 ม.ค. 2548 0.40
Maintenance Main switch ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 ม.ค. 2548 27 ม.ค. 2548 0.55
True แจ้งปิดระบบเพื่อทำการ maintenance ทำให้ไม่สามารถใช้งาน dial modem ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True25 ม.ค. 2548 25 ม.ค. 2548 2.0
ปิดบริการเครื่อง CMS (ZOPE) ชั่วคราวปัญหาทั่วไป10 ม.ค. 2548 12 ม.ค. 2548 52.40
ขณะนี้ไม่สามารถ Dial Modem จากทางบ้านได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True31 ธ.ค. 2547 3 ม.ค. 2548 76.40
อุปกรณ์เครือข่ายหลักไม่สามารถทำงานได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร27 ธ.ค. 2547 27 ธ.ค. 2547 4.0
Webmail ไม่สามารถใช้งานได้Server Down17 ธ.ค. 2547 17 ธ.ค. 2547 9.42
ระบบ webmail ใช้งานไม่ได้Server Down16 พ.ย. 2547 16 พ.ย. 2547 0.15
กระแสไฟฟ้าขัดข้องปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์14 พ.ย. 2547 14 พ.ย. 2547 2.0
อุปกรณ์ Main router ที่ มศว องครักษ์เสียสายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์20 ต.ค. 2547 22 ต.ค. 2547 49.7
mail server ไม่สามารถใช้งานได้Server Down14 ต.ค. 2547 14 ต.ค. 2547 0.14
องครักษ์แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ฝั่งองครักษ์ได้การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า10 ต.ค. 2547 13 ต.ค. 2547 73.36
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ups มีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet3 ต.ค. 2547 4 ต.ค. 2547 12.45
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 26 ก.ย. 2547ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์26 ก.ย. 2547 27 ก.ย. 2547 24.30
ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์26 ก.ย. 2547 27 ก.ย. 2547 26.0
ระบบเครือข่าย uninet เกิดปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet17 ก.ย. 2547 17 ก.ย. 2547 0.20
เครือข่าย Uninet มีปัญหา ดำเนินการใช้ link ที่ 2 ชั่วคราวสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet8 ก.ย. 2547 8 ก.ย. 2547 0.48
ระบบ supreme 2002 ใช้งานไม่ได้Server Down31 ส.ค. 2547 31 ส.ค. 2547 1.16
ตึก 9 ใช้งานเครือข่ายไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร31 ส.ค. 2547 31 ส.ค. 2547 1.0
เครื่อง webmail ใช้งานไม่ได้Server Down17 ส.ค. 2547 18 ส.ค. 2547 10.48
แจ้งรายการเครื่องที่ติด virus ในเครือข่ายบัวศรีVirus/Worm16 ส.ค. 2547 14 มี.ค. 2548 5037.41
ปัญหาไฟฟ้าดับที่สำนักคอมพิวเตอร์หม้อแปลงระเบิด11 ส.ค. 2547 11 ส.ค. 2547 0.10
เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เครือข่าย (error) ที่คณะสหเวชศาสตร์ ส่งผลให้ 4...สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์11 ส.ค. 2547 31 ส.ค. 2547 484.49
ไฟฟ้านครหลวงจะทำการดับกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า1 ส.ค. 2547 6 ส.ค. 2547 120.13
อุปกรณ์หลักของเครือข่าย Uninet มีปัญหาไม่สามารถให้บริการสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet26 ก.ค. 2547 26 ก.ค. 2547 2.31
คณะสหเวช, คณะศึกษาศาตร์ องครักษ์, คณะพยาบาล, สำนักงานบริหารกิจการหอพัก ไม่สามารถ...สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์8 ก.ค. 2547 14 ก.ค. 2547 153.40
ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สมารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์14 ก.ค. 2547 15 ก.ค. 2547 30.45
สายเชื่อมสัญญาณของระบบ Modem มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True8 ก.ค. 2547 9 ก.ค. 2547 37.22
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ เนื่องจากไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์8 ก.ค. 2547 8 ก.ค. 2547 5.50
คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิศวกรรมเคมีและภาควิศวกรรมเครื่องกล ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เ...สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์24 มิ.ย. 2547 26 ก.ค. 2547 775.33
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 มิ.ย. 2547 22 มิ.ย. 2547 43.0
การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ 20 มิ.ย 47การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า20 มิ.ย. 2547 20 มิ.ย. 2547 7.30
ไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์6 มิ.ย. 2547 6 มิ.ย. 2547 1.30
ไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์9 มิ.ย. 2547 9 มิ.ย. 2547 1.0
อุปกรณ์เครือข่าย uninet มีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet21 พ.ค. 2547 21 พ.ค. 2547 1.14
อุปกรณ์เครือข่ายของ uninet มีปัญหาสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 พ.ค. 2547 20 พ.ค. 2547 0.30
ระบบ webmail ขัดข้องServer Down12 พ.ค. 2547 17 พ.ค. 2547 118.44
ไม่สามารถใช้งาน modem จากทางบ้านได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับบริษัท True28 เม.ย. 2547 28 เม.ย. 2547 3.10
ปัญหาไม่สามารถใช้งาน modem ได้เป็นช่วงเวลาServer Down25 เม.ย. 2547 27 เม.ย. 2547 31.51
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบเมล์ ผ่านหน้าแรกเว็บไซต์มหาวิทยาลัยServer Down16 เม.ย. 2547 17 เม.ย. 2547 16.0
ปัญหาเครือข่าย uninet ไม่สามารถไปต่างประเทศได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet8 มี.ค. 2547 8 มี.ค. 2547 2.6
สายสัญญาณของ uninet ขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet22 มี.ค. 2547 22 มี.ค. 2547 13.25
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet15 มี.ค. 2547 15 มี.ค. 2547 0.25
การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า14 มี.ค. 2547 14 มี.ค. 2547 9.0
ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไปต่างประเทศสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet7 มี.ค. 2547 14 มี.ค. 2547 158.30
ปัญหาสาย cable ใต้น้ำสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet8 มี.ค. 2547 9 มี.ค. 2547 25.34
ปัญหาเครื่อง mail เข้าไม่ได้Server Down28 ก.พ. 2547 28 ก.พ. 2547 3.44
ไม่สามารถใช้งาน internet ต่างประเทศได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet23 ม.ค. 2547 24 ม.ค. 2547 15.56
วงจรสื่อสัญญาณระหว่างประเทศขัดข้องสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet21 ม.ค. 2547 21 ม.ค. 2547 7.44
การแพร่ระบาดของไวรัส W32/Bagle@MMVirus/Worm20 ม.ค. 2547 23 ม.ค. 2547 74.24
ไม่สามารถใช้งาน Internet ต่างประเทศสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet20 ม.ค. 2547 21 ม.ค. 2547 31.26
ปัญหาไฟฟ้าดับที่สำนักคอมพิวเตอร์ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์16 ม.ค. 2547 17 ม.ค. 2547 16.0
Internet ไม่สามารถใช้งานได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet19 ม.ค. 2547 20 ม.ค. 2547 32.2
ปิดการใช้งาน Internetและระบบ SUPREME มศว องค์รักษ์สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์16 ม.ค. 2547 16 ม.ค. 2547 4.30
ปัญหาไฟฟ้าดับที่สำนักคอมพิวเตอร์ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์11 ม.ค. 2547 12 ม.ค. 2547 10.30
ไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์4 ม.ค. 2547 5 ม.ค. 2547 11.0
ปิดการใช้งาน Internetและระบบ SUPREME มศว องค์รักษ์สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับองครักษ์10 ม.ค. 2547 10 ม.ค. 2547 4.0
รายงานความคืบหน้า link ต่างประเทศสายเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศของเครือข่าย UniNet22 ธ.ค. 2546 29 ธ.ค. 2546 165.37
ระบบ Power Supply เครื่อง Radius Server เสียServer Down15 ธ.ค. 2546 17 ธ.ค. 2546 42.17
กระแสไฟฟ้าดับการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า16 ธ.ค. 2546 17 ธ.ค. 2546 23.17
ไม่สามารถใช้งาน internet ต่างประเทศได้สายเชื่อมสัญญาณระหว่างประสานมิตรกับUninet11 ธ.ค. 2546 11 ธ.ค. 2546 1.16
กระแสไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า5 ธ.ค. 2546 11 ธ.ค. 2546 141.8
ปัญหาเครื่อง webmail ช้าปัญหาทั่วไป2 ธ.ค. 2546 3 ธ.ค. 2546 23.58
ไฟฟ้าดับปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์22 ต.ค. 2546 24 ต.ค. 2546 38.0
ปัญหา virusVirus/Worm27 ต.ค. 2546 27 ต.ค. 2546 0.7
     Collapse List (539)

หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005