ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 6


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม อุปกรณ์ access point ชำรุด ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 6 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา เปลี่ยนปลั๊กของอุปกรณ์ access point เชื่อมต่อเข้ากับปลั๊กไฟของ อุปกรณ์ switch ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 6
ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 19 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 19 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา  15:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 6 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005