ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม กระแสะไฟฟ้าขัดข้องเมื่อเวลา 23.30 น. โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จึงทำให้ระบบต่างๆดับไป ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าเครือข่ายและserver ต่างๆได้

การแก้ปัญหา ได้ทำการเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยระบบmanual ในเวลา 6.30 น ของวันที่ 31 ต.ค. 2560 และเปิดระบบต่างๆในห้อง server โดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้ามาแก้ไขไฟฟ้าประจำอาคารเสร็จเมื่อเวลา 10.30 น. และได้ตัดกลับไปใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเมื่อเวลา 10.45 น.

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 30 ตุลาคม 2560    เวลา  23:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 31 ตุลาคม 2560    เวลา  10:45 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 11 ชั่วโมง 15 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005