ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เครื่อง server www ไม่สามารถใช้งานได้


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
ชื่อ SERVER www
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากระบบ สตอเรจ ที่เก็บ server www เกิดปัญหา ทำให้ระบบ www ไม่สามารถเรียกได้

การแก้ปัญหา แก้ไขระบบ สตอเรจ และนำ backup มาใช้งานได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 9 พฤศจิกายน 2560    เวลา  08:52 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 10 พฤศจิกายน 2560    เวลา  08:53 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 24 ชั่วโมง 1 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005