ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารแพทย์ศาสตร์ ชั้น1


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากมีการซ่อมฝ้าภายในอาคาร จึงทำให้อุปกรณ์ access point ที่อาคารแพทย์ศาสตร์ ชั้น1 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา ทางช่างได้ซ่อมแซมเพดานเรียบร้อย เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับอุปกรณ์ access point ที่อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น1,8 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 3 เมษายน 2561    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 3 เมษายน 2561    เวลา  13:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 5 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005