ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบ Wise-Host ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเกิดระบบไฟฟ้า ขัดข้องเป็นระยะเวลา นานพอสมควร ส่งผลให้ระบบขัดข้อง โดยระบบ VM ต่างๆภายในของ wise ขัดข้องทั้งหมด ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน wise-psm ได้

การแก้ปัญหา จ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์เข้ามาดำเนินการ รีบูทระบบ wise เพื่อให้ระบบกลับมาใช้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 28 พฤษภาคม 2561    เวลา  06:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 28 พฤษภาคม 2561    เวลา  08:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005