ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบโทรศัพท์บางส่วนขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเหตุไฟดับเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2561 ส่งผลให้ระบบโทรศัพท์ฝั่งประสานมิตรเกิดขัดข้อง ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขโดยได้ให้บริษัทผู้ดูแลเข้ามาดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวก

การแก้ปัญหา ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

E-mail ผู้ประกาศ   tunyaton@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 28 พฤษภาคม 2561    เวลา  05:40 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 28 พฤษภาคม 2561    เวลา  13:46 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 8 ชั่วโมง 6 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005