ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไฟฟ้าดับที่อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ไฟฟ้าดับที่อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้เจนเนอร์เรเตอร์ทำงาน

การแก้ปัญหา ไฟฟ้าอาคารใช้ได้ตามปกติ เมื่อเวลา 8.00 น

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 12 มิถุนายน 2561    เวลา  07:42 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 12 มิถุนายน 2561    เวลา  08:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 18 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005