ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไฟฟ้าดับ ชั่วคราว


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ไฟฟ้าดับ เนื่องจากเกิดไฟตกที่คณะศิลปกรรมศาสตร์

การแก้ปัญหา ระบบต่างๆในห้อง server ได้ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำงานได้ตามปกติ ในเวลา 21:00 น.ไฟฟ้ามาตามปกติเมื่อเวลา 21:10 น. และได้ตัดกลับไปใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเมื่อเวลา 21:15 น.

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 2 เมษายน 2561    เวลา  21:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 4 เมษายน 2561    เวลา  21:10 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 48 ชั่วโมง 10 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005