ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา ปัญหาไฟฟ้าภายในตึกสำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ทดแทนเครื่องเก่าที่เสีย

การแก้ปัญหา ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สำเร็จเวลา 16.00 น.

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 30 กันยายน 2560    เวลา  12:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 30 กันยายน 2560    เวลา  16:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005