ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1,11


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากทีการทำฝ้า ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1 ส่งผลให้อุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) หลุดออกจากจุดเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ access point และให้อุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) หลุดออกจากอุปกรณ์ access point ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา เชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) ของอุปกรณ์ access point ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น1,11 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 เมษายน 2561    เวลา  10:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 27 เมษายน 2561    เวลา  11:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005