ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องภายใน อาคาร 32 อาคาร บริการ : ศาสตราจารย์ มล. ปิ่น มาลากุล ที่เชื่อมต่อภายในชั้น 10 เนื่องจาก สวิทซ์ของชั้นมีเสียดัง โดยเกิดจากพัดลม สวิทเสีย ส่งผลให้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบสวิทภายชั้น 10 พบว่าพัดลมสวิทเสีย ส่งผลให้ใช้งานไม่ได้ เบื้องต้นทำการถอดสวิทออกและ ยกเลิกการใช้งานสวิทภายในชั้น 10 เนื่องจากชั้นไม่ได้ใช้งานสวิทของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยทางชั้นมีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกที่ทางบริษัท มีไว้รองรับการใช้งานแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 2 พฤศจิกายน 2561    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 2 พฤศจิกายน 2561    เวลา  11:45 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005