ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) หลุดออกจากจุดเชื่อมต่อกระแสไฟ และสายแลนชำรุด จึงทำให้อุปกรณ์ access point ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา เชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลน (poe) ของอุปกรณ์ access point และเปลี่่ยนสายแลนที่ชำรุด ที่อาคารมนุษยศาสตร์ ชั้น1 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 เมษายน 2561    เวลา  08:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 27 เมษายน 2561    เวลา  09:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005