ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขัดข้องบริเวณ ซ.สุขุมวิท 23 หลังบริษัทแกรมมี่


กลุ่มของปัญหา Electric
ประเภทของปัญหา การไฟฟ้าแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อเวลา 9.00 น. สายไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขัดข้องบริเวณ ซ.สุขุมวิท 23 หลังบริษัทแกรมมี่
การไฟฟ้านครหลวงทำการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการซ่อมแซม ส่งผลกระทบต่อระบบกระแสไฟฟ้าภายในมศว ประสานมิตร
ซึ๋งทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายดังนี้
1. ระบบ wifi ของ true และais
2.link ที่เชื่อมไปยังโพธิวิชาลัย โรงพยาบาลชลประทาน โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
3. อาคารต่างๆที่ไฟฟ้าดับ
ขณะนี้กระแสไฟฟ้าได้กลับมาเป็นปกติแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

การแก้ปัญหา ขณะนี้กระแสไฟฟ้าได้กลับมาเป็นปกติแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 27 กันยายน 2563    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 27 กันยายน 2563    เวลา  12:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005