ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สายไฟเบอร์ออฟติคขาดบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในองครักษ์
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ องครักษ์
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆ อาคารเรียนรวม ผู้รับเหมาต้องรื้อต้นไม้ออกซึ่งขุดไปโดนสายไฟเบอร์ออพติกใต้ดินขาด ทำให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ใช้งานระบบเครือข่ายบัวศรีไม่ได้
- อาคารพื้นฐาน
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะพยาบาล
- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

การแก้ปัญหา ได้ประสานให้ทีมช่างเข้ามาทำการเชื่อมต่อสายเรียบร้อยแล้ว

E-mail ผู้ประกาศ   syumporn@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   syumporn@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 25 กันยายน 2562    เวลา  11:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 28 กันยายน 2562    เวลา  17:30 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 78 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005