ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร์ ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในตึกต่างๆ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (อาคารใหม่) และอานคารบัณฑิตวิทยาลัย รวมมั้งสิ้น 4 อาคาร

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์เข้ามาดำเนินการติดต่อทาง การไฟฟ้า (ผู้รับเหมา) ให้ทำการต่อไฟฟ้าเข้าห้อง server ของคณะเพื่อให้ระบบกลับมาใช้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 26 มีนาคม 2561    เวลา  08:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 26 มีนาคม 2561    เวลา  09:45 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 45 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005