ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ระบบเบลด server ขัดข้อง


กลุ่มของปัญหา Server
ประเภทของปัญหา Server Down
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ระบบเบลด server ขัดข้อง ทำให้ระบบ VM ของ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และระบบ wise ไม่สามารถใช้งานได้

การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ามาดำเนินการรีบูตระบบ เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ และในช่วงเวลา 19.00 น. วันที่ 8 กค. 60 ถึง 6.00 วันที่ 9 ก.ค. 60 ได้ทำการปิดระบบเพื่อปรับปรุง version ของเบลดเพื่อให้ระบบมีความเสถียรในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

E-mail ผู้ประกาศ   prakitl@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   prakitl@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 8 กรกฎาคม 2560    เวลา  08:30 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 9 กรกฎาคม 2560    เวลา  06:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 21 ชั่วโมง 30 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005