ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

อุปกรณ์ access point ไม่พร้อมใช้งาน ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11


กลุ่มของปัญหา ปัญหาทั่วไป
ประเภทของปัญหา ปัญหาทั่วไป
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากปลั๊กไฟจึงหลุดจากอุปกรณ์ access point ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ไม่ได้

การแก้ปัญหา เปลี่ยนปลั๊กไฟเชื่อมต่อ ของอุปกรณ์ access point ที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์จ่ายไฟ ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น11 ทำให้ใช้ wise@psm และ eduroam ได้ตามปกติ

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
E-mail ผู้ปรับปรุง   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 14 มีนาคม 2561    เวลา  09:00 น.
วันที่สิ้นสุดปัญหา 14 มีนาคม 2561    เวลา  13:00 น.
เวลาที่เกิดปัญหาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 0 นาที 


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005